Zelfredzamer door ICT

“De inzet van ICT bij transitieplanning van mensen met autisme.” Dat is de officiele ondertitel van dit onderzoek. Wat dit onderzoek echter heel interessant maaktis dat het resultaat verrassend is. In plaats een tevreden antwoord op de hoofdvraag, twijfelt men sterk aan de houdbaarheid van de eigen conclusies:

“Deze focus op drie pijlers zorgt er echter voor dat er weinig informatie beschikbaar is over hoe de resultaten van het onderzoek vertalen naar het daadwerkelijk nut en gebruik in de praktijk; ze zijn immers vaak gebaseerd op experimentele studies die geen informatie geven over het gebruik van de innovatie als de studie is afgerond.

Ten tweede is het onduidelijk in hoeverre de resultaten generaliseerbaar zijn naar andere personen, situaties, condities en metingen dan die deel uitmaakten van de specifieke onderzoeksgroep; is de innovatie bruikbaar voor mensen in het gehele autisme spectrum?

Ten derde strookt de doorlooptijd van de gemiddelde eHealth applicatie niet met de tijd die het kost om een onderzoek uit te 5 conclusies voeren en hierover te rapporteren; de klassieke gerandomiseerde effectstudie is in dit geval vaak niet geschikt waardoor de applicatie al verouderd is op het moment dat het onderzoek gepubliceerd wordt.”

Een mooie top 10
Dit maakt dat de onderzoekers een lijstje hebben samengesteld met 10 adviezen met betrekking tot eHealth bij mensen met autisme. Het is een bruikbaar lijstje en een waar wij ons helemaal in kunnen vinden.

 1. Er dient een centrale regie te komen in de ontwikkeling en
  beoordeling van eHealth voor autisme.
 2. Maak het ontwikkelproces inzichtelijk.
 3. Stel de behoeften en wensen van de gebruiker centraal.
 4. Maak gebruik van personalisatie opties.
 5. Zorg voor inbedding in de lopende behandel- of begeleidingstrajecten.
 6. Sluit aan bij de belevingswereld van de gebruiker.
 7. Benut de mogelijkheden van beloningen in het leerproces.
 8. Maak bij onderzoek gebruik van built-in data collectie.
 9. Maak bij onderzoek gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve informatie in één design.
 10. Let bij onderzoek op het belang van secundaire effecten van eHealth.

Verder lezen
Zelfredzamer door ICT, de inzet van ict bij transitieplanning voor mensen met autisme, door Maurice Magnée en Jan-Pieter Teunisse, Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme (8 juni 2015)
Meer informatie over het onderzoekstraject Zelfredzamer door ICT kun je hier vinden: Zelfredzamer door ICT
Proefschrift: Zelfredzamer door ICT van Annemiek Palmen

Heb je na het lezen van de adviezen en het onderzoeksrapport nog vragen. Of wil je graag weten hoe wij als Noxqs hiermee omgaan? Kom dan gerust eens langs voor een kop koffie. We vertellen er graag over!