Ethiek en Domotica

De ‘Handreiking toezichthoudende domotica’ voorziet in een behoefte. Het is een goed leesbare handleiding die niet alleen toepasbaar is op domotica, maar op allerlei andere technologie die we inzetten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kwalitatief empirisch onderzoek

Alistair Niemeijer is ethicus en heeft voor het VU Medisch Centrum kwalitatief empirisch onderzoek gedaan naar toezichthoudende woonzorgtechnologie (domotica) in de zorg voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking.
Aangezien domotica steeds meer gebruikt wordt, onder meer als alternatief voor klassieke vormen van vrijheidsbeperking, was er behoefte aan onderzoek naar ethische aspecten van het gebruik van deze nieuwe technologische mogelijkheden. In twee residentiële instellingen (voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking) heeft Alistair participerende observaties uitgevoerd en medewerkers geïnterviewd.
Het onderzoek resulteerde onder andere in de handreiking. Zijn overige publicaties zijn ook zeker de moeite waard om te lezen.

Handreiking toezichthoudende domoticaOverige publicaties

Het effect van domotica op de kwaliteit van de nachtzorg

In januari (2016) verscheen een nieuw onderzoek naar wat implementatie van nieuwe systemen voor intramurale toezichthoudende domotica, voor effecten hebben op draagvlak, doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Dit onderzoek is uitgevoerd door Vilans en is samengevat in een leesbare whitepaper.

Whitepaper Zorgdomotica