Presentatie IKKies Z11

Dinsdag 15 september was het dan zover; de feestelijke oplevering van het programma IKKies Z11. IKKiesZ11 is het prachtige resultaat van de samenwerking tussen Driestroom en NoXqs. Met dit programma kan iedereen zelfstandig een computer of tablet gebruiken.  En een feestje is de oplevering geworden, compleet met gebak, cadeaus, vuurwerk en muziek! Een feestje bovendien ván, vóór en mét de gebruikers van IKKies Z11.

Na een hartelijke ontvangst met koffie en gebak door de medewerkers van woon- en dagbestedingslocatie De Wikke nam Communicatie Regisseur Reinoud van Assendelft de Coningh van Driestroom het woord. Op uitbundige en persoonlijke wijze heette hij iedereen welkom en vertelde wat we vanavond allemaal konden verwachten. Daarbij lette hij op  nog niet te veel over IKKies Z11 en de ontwikkeling er van te vertellen, want hij wilde niet het gras wegmaaien voor de voeten van de aankomende sprekers. Niet eerder heb ik op zo’n geestige wijze iemand met zoveel omhaal van woorden zo weinig horen vertellen.

Esther Nelissen, directeur Zorg / Langdurige Zorg, vertelde waarom het zo belangrijk is dat de gebruikers zelf hun computer kunnen bedienen en beheren. Ze was erg positief over wat IKKies Z11 kan gaan betekenen voor zowel mensen met een zorgvraag als hun ouders, begeleiders en verwanten. Daarnaast had Esther nog een aantal mooie verrassingen voor de bewoners en gebruikers van De Wikke: Er wordt een veilige internetverbinding aangelegd en ze had ook nog eens vier tablets meegenomen voor De Wikke. Voorzien van beschermhoesjes en de juiste instellingen werden deze cadeau gedaan aan de cliënten.

Karlijn Migo-Merx, directeur van NoXqs, was blij dat zij op Prinsjesdag ook een redevoering mocht houden. Ze beloofde ons plechtig het kort te houden. In haar betoogje sprak ze de hoop en de verwachting uit dat in eerste instantie de cliënten van De Wikke, maar straks ook cliënten van andere zorginstelling met veel plezier gebruik zullen maken van het programma. Het meeste aandacht schonk ze aan de samenwerking met de cliënten en hun begeleiders tijdens het ontwikkelen. Om het belang van hun bijdrage en invloed te benadrukken en te schetsen gaf ze het woord aan Rob Kerkmeester. Rob is de vader van Iris, één van de cliënten die IKKies Z11 door en door getest heeft. Daarnaast is Rob lid van de cliëntenraad.

In een gloedvol betoog vertelde hij over zijn ervaringen en benadrukte dat het ontwerpen van zo’n programma alleen succesvol kan zijn als de gebruikers ervan er nauw betrokken zijn. Niet alleen omdat zo goed vastgesteld kan worden waar de behoeftes liggen, maar ook om draagvlak te creëren voor het project. Uiteindelijk was Rob erg enthousiast over de samenwerking en het resultaat. Maar hij benadrukte ook dat met deze oplevering het nog niet klaar is. Er liggen nog voldoende uitdagingen om IKKies Z11 succesvol uit te rollen binnen heel Driestroom. Hij toonde zich alvast heel gelukkig met de WIFI die nu voorzien is binnen De Wikke. “Nu voort met het verbreden van draagvlak en doorontwikkelen van het programma!”, aldus een zichtbaar enthousiaste Rob.

En dan was het tijd voor de hoofdrolspelers van de avond: de cliënten die meehielpen bij de ontwikkeling, het zo door en door getest hebben en die het nu gebruiken. Reinoud nodigde enkele leden van de cliëntenraad uit om naar voren te komen. Gezamenlijk verrichtten zij de openingshandeling door met een grote schaar voorzichtig het lint om de enorme breedbeeld tv in de dagbestedingsruimte door te knippen. En terwijl zij dat deden, toverde Khalid – één van de deelnemers aan het ontwikkelprogramma – met zijn eigen tablet vuurwerk op het scherm.

Na het officiële gedeelte konden we het programma in werking zien. Met grote interesse keken de aanwezigen – media, medewerkers van diverse zorginstellingen en opleidingsinstituten, ouders en begeleiders – over de schouders van de cliënten mee hoe zij zelf IKKies gebruikten. Terwijl zij hun favoriete spelletje speelden, hun foto’s bekeken of ons op YouTube hun lievelingsmuziek lieten horen, gaven ontwikkelaars van NoXqs toelichting en uitleg bij de werking van het programma.

Kortom, de oplevering was een feestje zoals een feestje hoort te zijn; met gebak en cadeaus, muziek en vuurwerk. En alles mede mogelijk gemaakt door Driestroom en met name haar cliënten. Dank!

Deze diashow vereist JavaScript.

Lees meer over het programma IKKies Z11.