Nieuw! Boek ‘Sociale media in het Speciaal Onderwijs’

Vandaag verschijnt het boek ‘Sociale media in het Speciaal Onderwijs’. Op dit boek is door verschillende mensen lang gewacht. Vorig jaar verscheen begin november het rapport ‘lvb jeugd en sociale media‘ van Kennisnet. Hierna zijn er kamervragen gesteld over dit thema. Het leeft (maar dat wisten we al) en nu is er ook de broodnodige aandacht voor.

Download hier het boek 

Het boek dat door Kennisnet gelanceerd wordt is een inspiratiebron voor iedereen die werkt in het speciaal onderwijs óf werkt met kinderen en jongeren die dit onderwijs volgen. Er zijn vijftien portretten te lezen van leerkrachten die op een creatieve manier sociale media inzetten in de les of op een inspirerende manier met hun leerlingen over mediawijsheid praten.

sociale media in het spo

 

Ik beschouw dit boek als een resultaat van de activiteiten van verschillende mensen. Maar vooral ook als een mooie stip in een bewegend landschap. Hieronder een overzicht van een aantal activiteiten in het bewegende landschap van sociale media en mensen met een licht verstandelijke beperking. 

De laatste maand van 2014 stond in het teken van het thema digitalisering en mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik zag de volgende interessante evenementen voorbij komen:

Het landschap is in beweging!

Nu borrelt en bruist het overal. De maand juni leent zich er blijkbaar voor. Ik heb de volgende bijeenkomsten gedetecteerd:

  • Het NJI organiseerde 4 juni een expertbijeenkomst rond het thema LVBkinderen en media. De resultaten hiervan worden 24 juni gepresenteerd tijdens het mini-congres Media? Gewoon Opvoeden.
  • Op 8 juni organiseerde Ingeborg van der Molen samen met Sonja Heijkamp een brainstorm “Wegwijs in de digitale wereld”. Een meeting met een tiental experts om de wet- en regelgeving te bespreken en na te denken over mogelijke manieren om informatie hierover op eenvoudige wijze aan te bieden. Er volgt nog een rapport.
  • Tegelijkertijd was er op 8 juni een bijeenkomst bij TNO over inclusive design. We hebben nagedacht over mogelijke manieren van samenwerking om het belang van inclusive design breed onder de aandacht te brengen.
  • En 8 juni bleek een belangrijke dag aangezien er óók werd nagedacht over digitale competenties/vaardigheden voor mensen met lvb en laaggeletterden. De uitwisseling vond plaats onder het dak van Mediawijzer. Uitkomsten worden mogelijk nog gedeeld.
  • De gemeente Utrecht zet zich in voor een e-inclusieve samenleving en organiseert op 25 juni voor de tweede maal een e-inclusie plein.
  • In België is men vandaag aan het brainstormen over het opzetten van een langdurig onderzoekstraject rondom personen met een handicap en digitale media.