Mediawijsheid en mensen met een verstandelijke beperking

Het landschap is in beweging!

Al eerder liet ik op deze website kort een aantal activiteiten zien rondom mediawijsheid en mensen met een verstandelijke beperking. Nu borrelt en bruist het overal. De maand juni leent zich er blijkbaar voor. Ik heb de volgende bijeenkomsten gedetecteerd:

  • Het NJI organiseerde 4 juni een expertbijeenkomst rond het thema LVBkinderen en media. De resultaten hiervan worden 24 juni gepresenteerd tijdens het mini-congres Media? Gewoon Opvoeden.
  • Op 8 juni organiseerde Ingeborg van der Molen samen met Sonja Heijkamp een brainstorm “Wegwijs in de digitale wereld”. Een meeting met een tiental experts om de wet- en regelgeving te bespreken en na te denken over mogelijke manieren om informatie hierover op eenvoudige wijze aan te bieden. Er volgt nog een rapport.
  • Tegelijkertijd was er op 8 juni een bijeenkomst bij TNO over inclusive design. We hebben nagedacht over mogelijke manieren van samenwerking om het belang van inclusive design breed onder de aandacht te brengen.
  • En 8 juni bleek een belangrijke dag aangezien er óók werd nagedacht over digitale competenties/vaardigheden voor mensen met lvb en laaggeletterden. De uitwisseling vond plaats onder het dak van Mediawijzer. Uitkomsten worden mogelijk nog gedeeld.
  • De gemeente Utrecht zet zich in voor een e-inclusieve samenleving en organiseert op 25 juni voor de tweede maal een e-inclusie plein.
  • In België is men vandaag aan het brainstormen over het opzetten van een langdurig onderzoekstraject rondom personen met een handicap en digitale media.

Ik ben heel benieuwd wat al deze interessante brainstormen op gaan leveren! In ieder geval is duidelijk dat het leeft.