Initiatieven rondom verkiezingen

Noxqs vindt het van groot belang dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven de gelegenheid krijgen om een weloverwogen stem uit te brengen tijdens de verkiezingen. We hebben hiervoor een aantal keer een visuele stemwijzer gemaakt in opdracht van gemeenten of overheid. Voor de aanstaande provincialeverkiezingen hebben we deze opdracht niet ontvangen. Om toch wat te kunnen doen voor deze kiezers hebben we een verzameling gemaakt van initiatieven die laaggeletterden kunnen ondersteunen bij het stemmen.

Waarom is het belangrijk om te stemmen?
Mooie animatie van Prodemos: Waarom is het belangrijk om te stemmen?

Verkiezingskrant
Prodemos heeft een verkiezingskrant voor laaggeletterden gemaakt. Download hier de speciale krant. 

Hoe wordt de eerste kamer gekozen?
Een eenvoudige animatie waarin uitgelegd wordt hoe de eerste kamer gekozen wordt.

Wat is waterschap?
Een eenvoudige animatie (prodemos) waarin uitgelegd wordt wat waterschap is. En nog een eenvoudige animatie (hoogheemraadschap) over waterschap.

Eenvoudige informatie over stemmen
Op de website Stem jij ook? vind je eenvoudige antwoorden op de vragen: waarom is stemmen belangrijk? Hoe kun je stemmen? En op wie zou je kunnen stemmen?

Informatie van politieke partijen
De verschillende partijen in de diverse provincies hebben soms ook aangepaste programma’s of informatieve filmpjes. Hieronder een overzicht van wat ik heb kunnen vinden.

Partij voor de Dieren – Basis Verkiezingsprogramma Provinciale Staten in eenvoudige taal

Chiristenunie (Emmen) – Pictoprogramma 

PvdA – (Noord Holland) – Luisterversie verkiezingsprogramma (taalgebruik niet aangepast)

 

 

 

De volgende informatie is niet in eenvoudige taal, maar wel van toepassing op mensen met een verstandelijke beperking:

Tips voor het organiseren Verkiezingsdebat  voor Laaggeletterden
Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde samen met het Nederlands Debat Instituut een handleiding voor het organiseren van een verkiezingsdebat. Handleiding verkiezingsdebat

Stemmen met een beperking: wat zijn je rechten?
Hulp krijgen bij het stemmen of hulp krijgen om je stemrecht uit te oefenen. In dit korte artikel legt het College van de Rechten van de Mens uit wat je rechten zijn en wat er nog beter kan.

Kiesrecht voor mensen met een beperking (informatie)
Welke rechten en plichten zijn er bij het kiesrecht? Zorginstellingen, cliënten en hun vertegenwoordigers vragen zich dat vaak af. Reden voor VGN en Platform VG om hier een korte notitie over te maken, waarin de meest gestelde vragen worden beantwoord. Notitie Kiesrecht gehandicapten