Symposium ‘Zelfredzamer door ICT?’

Het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van de HAN organiseert op donderdagmiddag 29 januari 2015 in Nijmegen het symposium ‘Zelfredzamer door ICT?’

De afgelopen 3 jaar hebben het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme, het Dr. Leo Kannerhuis (centrum voor autisme), RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Scholengemeenschap de Brouwerij onderzoek gedaan naar de inzet van technologische hulpmiddelen bij personen met een autisme spectrumstoornis. Naar aanleiding van dit onderzoek organiseren de samenwerkende partners dit middagsymposium.

Informatie SymposiumMeer over het lectoraat

Gerelateerd: Onlangs is onderzoekster Annemiek Palmen van het Dr. Leo Kannerhuis gepromoveerd op een onderzoek naar effectieve interventies voor het aanleren en verbeteren van alledaagse praktische vaardigheden van adolescenten en (jong) volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Hierin toont Palmen aan dat ICT effectief is bij zelfmanagement van mensen met autisme. Lees meer.