Internationale dag van mensen met een beperking

Wij gebruiken allemaal technologie omdat het iets toevoegt aan ons leven. Denk aan de Tomtom, agenda, Sociale media, etc. Het leven wordt er leuker en vaak ook gemakkelijker van. Het bijzondere is nu dat veel technologie zo aangepast wordt dat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken. Zo kan het ook hun leven leuker en gemakkelijker maken.

Om eens goed uit te werken hoe technologie een bijdrage kan leveren aan kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking heb ik er de acht pijlers van kwaliteit van bestaan bij gepakt. Vervolgens heb ik bij iedere pijler bedacht hoe technologie daar een bijdrage aan kan leveren. Ik begon bij ‘lichamelijk welbevinden’ en tikte er driftig op los. Er zijn allerlei apps, toepassingen, games en andere hippe apparaten die echt een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van het lichamelijk welbevinden.

Nadat ik een aantal pijlers gehad had, wilde ik ook de negatieve invloed benoemen. Tijdens mijn cursussen krijg ik daar veelvuldig vragen daarover. De negatieve invloed die veel begeleiders zien heeft meestal niets te maken met de technologie, maar met de beperking van de persoon die de technologie gebruikt. Maar wat is die negatieve invloed dan wel?

De belangrijkste negatieve invloed van technologie is de afwezigheid van technologie in het leven van mensen met een beperking. Dat de technologie – die zo’n belangrijke invloed heeft op de kwaliteit van ons aller dagelijks leven – niet beschikbaar is voor de mensen die het misschien wel het hardste nodig hebben, dat is echt kwalijk. En dit noemen we de innovatieparadox:

Innovations-need paradox: ‘The individuals or other units in a system who need the benefits of a new idea (the less educated, less wealthy, and the like) are generally the last to adopt an innovation. The units in a system who adopt first generally least need the benefits of the innovation.” Rogers, M. (2003) Diffusions of innovations.

Gelukkig komt er steeds meer technologie beschikbaar voor mensen met een beperking. En belangrijker nog: steeds meer mensen zien in wat voor onschatbare waarde technologie kan spelen in het leven van mensen met een beperking.

Sanne van der Hagen

Bovenstaande is tevens verschenen als opiniestuk in Markant, maandblad voor de gehandicaptensector. jaargang 18 – nr. 4- mei 2013

Vandaag is het International Day of Persons with Disabilities. Het thema van dit jaar is: Sustainable Development: The Promise of Technology.

Er zijn de afgelopen weken een aantal activiteiten geweest die aansluiten bij het thema van vandaag:

Rapport van Kennisnet over LVB en sociale media. Als gevolg hierop zijn er kamervragen gesteld. Dit leidt mogelijk nog tot verdere acties.

Inclusion Europe heeft eveneens aandacht besteed aan het veilig surfen van mensen met een verstandelijke beperking.

De website van Able to Include is gelanceerd. Dit is een project waarbij gezocht wordt naar hoe technologie een bijdrage kan leveren aan inclusie. Er worden een aantal (open source) tool ontwikkeld die hieraan bijdragen. Interessant!

Van Digital Agenda Europe: Information technology for people with Down’s syndrome

Interview met Daniela Bas, Director of UN DESA’s Division for Social Policy and Development.

In Nederland worden er ook diverse activiteiten georganiseerd. Ze sluiten echter weinig aan bij het thema van dit jaar. Overzicht van activiteiten vind je op www.wereldgehandicaptendag.nl