Stem voor Digitale Burgerrechten

In het dagelijks leven hebben we allerlei burgerrechten. Denk aan: dat je niet zomaar aangehouden mag worden op straat of dat niemand je post mag lezen en je mag niet zomaar afgeluisterd worden. Op internet gelden deze rechten ook.  Nieuwe techniek – en in het bijzonder het internet – bieden echter allerlei mogelijkheden voor het doorzoeken van grote hoeveelheden data.  Overheden gebruiken deze technieken in het kader van veiligheid, bestrijding van terrorisme en criminaliteit. De privacy van deze data is hierbij niet te garanderen.  Hierdoor komen onze digitale burgerrechten onder druk te staan.

Om dat het internet over alle landsgrenzen heen gaat is dit bij uitstek een onderwerp voor de EU. Misschien wil je daarom hiermee rekening houden als je gaat stemmen voor de Europese verkiezingen

Wil je hier meer over weten? Breng dan eens een bezoek aan onderstaande websites.

WePromise.eu

WePromise is een campagne van 36 Europese burgerrechtenorganisaties die hun krachten in Brussel hebben gebundeld in European Digital Rights (EDRi).

Het belang van vrije software

Hier wordt in helder Nederlands uitgelegd wat het belang van vrije software is.

FreeSoftwarePact.eu

Hier kun je de ondersteuningsverklaring tekenen om te laten weten dat je voor vrije software bent.

Bits of Freedom

In Nederland komt Bits of Freedom op voor jouw vrijheid en privacy op internet. Deze grondrechten zijn onmisbaar voor je ontwikkeling, voor technologische innovatie en voor de rechtsstaat. Maar die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd. Je internetverkeer wordt afgeknepen en geblokkeerd. Bits of Freedom zorgt ervoor dat jouw internet jouw zaak blijft.

Welke informatie slaan apps op?

Dit is een mooie aanvulling op bovenstaand lijstje. Een artikel uit Niewsblad.be waarin helder wordt gemaakt wat apps doen met je gegevens.

Wat je moet weten over online privacy

Uitgebreide post van Mediawijzer.net over online privacy. Een mooie mix van lezen en kijken, van middelen en tips, van lesmateriaal en… lees!