10 jaar Noxqs

“ Een jubileum is een herdenking van een gebeurtenis die een bepaald aantal (meestal een veelvoud van 5) jaren geleden is… “

Tien jaar is dus een jubileum. Wikipedia schrijft ook voor wat men hoort te doen bij een jubileum.

“Bij een jubileum hoort een feest, dat bij de te vieren periode op bijpassende wijze wordt gevierd……”

Dat vieren we op 24 april. NoXqs schijnt nog te jong te zijn voor het laten verschijnen van een herdenkingsboek, maar een column waarin wordt teruggeblikt, wordt als passend ervaren.

Een column, dus

Op 4 juli 2004 zaten Jeroen, Gert Daggers en ik, bij de notaris voor de oprichting van NoXqs BV. Ook de notaris struikelde over de naam: Nox…kkks of zoiets, dacht hij.  Was dat nou wel een naam om mee te scoren?  Zeker wel, U2 is toch ook best een eind gekomen? Bovendien is de naam niet zomaar verzonnen. Zij kwam uit het niets tot mij onder de douche….   en ik ben van huis uit rooms-katholiek.

NoXqs  is een reactie op de “ja, maar-cultuur ” in de gehandicaptenzorg, waarin beperkingen en onmogelijkheden gekoesterd w(e/o)rden en elke oplossing van tien nieuwe problemen w(e/ord(t) voorzien. Doelstelling van NoXqs; op zoek gaan naar de mogelijkheden en elk probleem van tenminste tien oplossingen voorzien.

Het is natuurlijk wel een vervelende naam voor een evenwichtige evaluatie. Daarom zal ik het hier vooral hebben over de zaken die goed zijn gegaan.

  • we zijn gegroeid van een tweemansbedrijf naar een bedrijf met meer dan twintig medewerkers.
  • we werken elke dag aan prachtige producten die “ mensen met een beperking”  meer mogelijkheden geven
  • we helpen zorgorganisaties in het onderkennen en benutten van de talrijke nieuwe mogelijkheden
  • we creëren werk door altijd uit te gaan van de mogelijkheden en talenten van onze medewerkers
  • we richten ons ook op meer sectoren dan zorg zodat we kunnen groeien en meer medewerkers ook op de langere termijn duurzaam werk kunnen bieden
  • we nemen “out-of-the-box”-initiatieven om de mogelijkheden van medewerkers nog beter te benutten
  • we werken samen met bedrijven die geen excuses zoeken in beperkingen

Voor de zaken die minder goed gegaan zijn, hebben we vanzelfsprekend geen excuus. Daarvan lag de oorzaak bij onze eigen beperkingen. Dat is opgelost door  ‘anders getalenteerde’ mensen aan het bedrijf te binden.

NoXqs dus om te gaan voor een volgend jubileum. (en een herdenkingsboek)

Marcel Hurkens