Interfaces cliëntenportaal ’s Heeren Loo

Participatie betekent óók participeren in de digitale samenleving. ’s Heeren Loo Zorggroep onderkent het belang hiervan en heeft ons opdracht gegeven iets te ontwerpen wat digitale participatie écht mogelijk maakt: Interfaces voor een cliëntenportaal die passen bij de verschillende (groei)mogelijkheden van mensen.

Voor de enorme en diverse cliëntengroep die ze bedient, ontwikkelde ’s Heeren Loo Jouw Cliënten Portaal (JIP).  In die gebruikersgroep zijn mensen die online hun weg al prima kunnen vinden. Er zijn ook mensen die dit kunnen met de nodige aanpassingen en een aantal zal het misschien nooit lukken. Dit maakt het onmogelijk om één interface voor JIP te bouwen, die inspeelt op de verschillende mogelijkheden van deze diverse groep gebruikers.

Het leuke aan deze opdracht is dat je voor iedereen afzonderlijk moeten bekijken wat het voor iemand mogelijk maakt om deel te kunnen nemen aan de digitale wereld. Hierbij wil je aansluiten bij de mogelijkheden die iedereen heeft. Maar wil je ook rekening houden met het leerpotentieel dat veel mensen hebben.

Samen met ’s Heeren Loo hebben we gezocht naar een manier om de doelgroep in kaart te brengen. Uiteindelijk hebben we een matrix gemaakt waar gebruikersprofielen uit naar voren kwamen. Op basis van deze gebruikersprofielen zijn door ’s Heeren Loo vijf persona’s opgesteld. Op basis van deze persona’s en de gebruikersprofielen zijn een aantal cliënten geselecteerd. We zijn bij hen langsgegaan om te kijken hoe zij gebruik maken van een computer. Ook hebben we logopedisten en medewerkers van de diverse internetcafe’s binnen ’s Heeren Loo geraadpleegd.

Met die ervaringen en de aanwezige kennis van usability hebben we de interfaces voor de verschillende doelgroepen ontwikkeld. De samenwerking met onze vaste vormgever Hans Bastmeijer heeft geresulteerd in een verrassend eenvoudig en aansprekend resultaat. We zijn er in geslaagd de mogelijkheden te scheppen om écht maatwerk te kunnen leveren als je iemand met een beperking toegang wil geven tot de digitale wereld.

Uiteindelijk hebben we één veilige en vertrouwde internetomgeving gebouwd voor alle cliënten van ’s Heeren Loo. Daarbij kan iedereen gebruik maken van de interface die bij hem of haar past. En leer je snel? Dan pas je de interface gewoon aan.

Meer lezen over deze internetomgeving en Jouw Internet Portaal (JIP)? Lees dan de volgende stukken die verschenen in diverse media:

De Volkskrant – Veilig online met JIP

KPN – Cliënten s’ Heeren Loo nu veilig zelf online

Of neem contact op met Sanne.

Wij zijn trots te mogen melden dat ons ontwerp voor het cliëntenportaal van ‘s Heeren Loo ertoe heeft bijgedragen dat ‘s Heeren Loo de Intra.Net Award heeft gewonnen in de categorie ‘User Interface & Content Management’.