Een stap vooruit met DTT

Als de diagnose autisme gesteld wordt bij een kind met een verstandelijke beperking, is het fijn als er direct een effectieve behandeling gestart kan worden. Nienke Peters-Scheffer heeft in haar promotieonderzoek de effectiviteit van de gedragstherapie Discrete Trial Teaching (DTT) aangetoond. Deze gedragstherapie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking waarbij autisme is vastgesteld. 

In 2013 verdedigde Nienke haar proefschrift ‘Een stap vooruit met DTT’ en promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een goed moment om via een website ouders en professionals gedegen te informeren over deze beproefde gedragstherapie.

Eenstapvooruitmetdtt.nl bestaat uit twee delen: een deel voor professionals met informatie over het onderzoek en DTT. Het tweede deel is voor ouders die graag meer willen weten over autisme, DTT of een mogelijke behandeling door Driestroom.