E-inclusie, meedoen in de digitale samenleving

“Het is voor iedereen belangrijk om goed deel te kunnen nemen aan de gedigitaliseerde samenleving. Recente onderzoeken wijzen uit dat dit voor de gemiddelde Nederlander nog niet meevalt. Voor veel mensen met een (licht) verstandelijke beperking is het dan ook extra moeilijk. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking ook in de mogelijkheid gesteld worden deel te nemen? Hoe werken we aan e-inclusie?” Hagen, S. van der (2010) E-inclusie, meedoen in de digitale samenleving. In: Mediacoach, 3, 22-25.

Download: E-inclusie, meedoen …