Com-Pas

Helpt jongeren in communicatienood. 

In Nederland is een kleine groep mensen die kampt met ernstige taal-, spraakmoeilijkheden (ESM). Jongeren met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden komen dikwijls in situaties terecht, waaruit ze zich vanwege hun communicatieproblematiek moeilijk kunnen redden. Ook voor ouders van deze pubers en jongeren is dit een groot zorgpunt. Op school en thuis kun je hen de veiligheid bieden die ze nodig hebben, maar je gunt het ze dat ze ook de vrijheid voelen de buitenwereld in te gaan. De Com-Pas biedt uitkomst.

Ingrid van Doorn en Jeannette Wieten (beiden werkzaam bij Kentalis Ambulante Zorg Utrecht – de bedenkers en uitvoerders van het project)  benaderde ons om mee na te denken hoe we de zelfredzaamheid van deze jongeren zouden kunnen vergroten. Een middel om te laten zien wat er aan de hand is. En tegelijkertijd een middel om te kunnen vertellen hoe iemand je kan helpen. Daarnaast wil de Com-Pas landelijke bekendheid geven aan de verborgen handicap van jongeren met een spraak-taalstoornis.

We hebben gezamenlijk nagedacht hoe we de huidige techniek in kunnen zetten om deze jongeren te helpen. Omdat de doelgroep klein is, maar heel breed heb je een heel flexibel middel nodig. Hierbij hebben we ook gekeken naar de wensen en mogelijkheden van de jongeren zelf. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld in het hele ontwikkeltraject.

De Com-Pas is een tweezijdig bedrukt kaartje, dat in enkele zinnen aangeeft wat er met de jongere aan de hand is, hoe de taalproblematiek zich uit èn hoe de lezer daarmee om kan gaan. De Com-Pas is er ook in de vorm van een app voor de smartphone.

De Com-Pas is ontwikkeld in samenwerking met Jet Isarin als projectleider vanuit Kentalis