Nieuw: app om cliënttevredenheid te kunnen meten

Cliënttevredenheid meten met de MijnMening! app: makkelijk, leuk en gericht op actie!

Het meten van cliënttevredenheid is voor veel instellingen een verplichting. De Hondsberg heeft een aantal jaren geleden samen met de cliëntenraad gekeken of het niet beter, leuker en effectiever kon. Het resultaat: de MijnMening! methodiek. Vanaf mei 2013 volledig digitaal! Bekijk hier hoe de app eruit ziet, wat je er mee kan en wie je moet hebben als je ook jouw cliënten zélf hun mening wil laten geven.

De app wordt door De Hondsberg ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en Noxqs Labs.

Mijn Mening! is opgenomen in het overzicht ‘cliëntervaringsinstrumenten 2.0‘ van de VGN. De commissie van deskundigen zegt het volgende over de sterke punten van de app:

– De ‘intuïtieve interface’ maakt de toepassing laagdrempelig en vergemakkelijkt het gebruik van de uitkomsten, door de snelle en concrete feedback.
– Het instrument sluit aan bij verschillende stijlen van informatieverwerking, door gebruik te maken van visuele ondersteuning en auditieve weergave.
– Doordat het eenvoudig in gebruik is, wordt de kans op herhaalde toepassing groter. Dat is positief voor de effectiviteit van het instrument als hulpmiddel voor verbetering.
– De gedegen wijze waarop u de validiteit wilt onderzoeken, boezemt vertrouwen in.

Er is ook een uitgebreid artikel verschenen op de website Zorg voor Innoveren over MijnMening! Lees hier het hele artikel.