Zorginstellingen worstelen met sociale media

In opdracht van Both social en de Universiteit Twente is onderzoek gedaan onder 9 zorginstellingen in de regio van Twente naar social media gebruik. Het blijkt dat zorginstellingen worstelen met sociale media. Niets nieuws onder de zon dus.

“Conclusie van het onderzoek is dat bij veel zorginstellingen een structureel social media beleid ontbreekt. Hen wordt geadviseerd om een social media plan op te zetten en vervolgens interactie te creëren met de markt. Interactie is immers de grote kracht van Facebook.” bron: Medicalfacts

Dat een goed beleid en een degelijke visie belangrijk zijn lijkt me evident. Wat ik echter teleurstellend vind aan dit onderzoek is dat er opnieuw alleen maar is gekeken naar hoe zorginstellingen sociale media inzetten om zich te profileren. Het gebruik van sociale media in de communicatie met en de ondersteuning van je cliënten wordt nauwelijks gesproken. Een gemiste kans. Ook hier ontbreekt mijns inziens nog steeds goed beleid en een degelijke visie bij veel zorginstellingen. In het artikel ‘Door ICT meer kwaliteit van leven: E-inclusie hoe organiseer je dat?‘ leg ik in het kort uit wat nodig is om e-inclusie goed te organiseren.

Ik hoop dat er een Universiteit is die dit thema oppakt en gedegen onderzoek gaat doen. Dat zou naar mijn mening echt wat bij kunnen dragen aan kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking.

Wat denk jij?