Dagbesteding in de knel

Tools voor de transitie 1.

De transitie AWBZ – WMO heeft gevolgen voor de dagbesteding van 200.000 mensen met een beperking. En er is niet stil gezeten! Al in januari presenteerde Vilans en Movisie de publicatie ‘Dagbesteding: Voorbereid op de transitie AWBZ-WMO‘. In deze publicatie geeft men aan dat: “een effectieve transformatie zich in ieder geval richt op vier lokale opgaven:

• De visievorming in de gemeente: wat willen we bereiken?
• De vormgeving van een nieuw lokaal samenspel: met welke partijen en in welke vormen?
• Het samen stellen van een nieuw aanbod (wat).
• De implementatie van een nieuwe werkwijze (hoe).”

Handige managementtool

Het is een hele puzzel om uiteindelijk de wensen van iedere individuele cliënt te koppelen aan de juiste partijen met het juiste aanbod. Om dit gemakkelijker te maken wil Noxqs (No excuse) een management tool ontwikkelen. Deze management tool moet het mogelijk maken matches te presenteren tussen cliënten (wensen, competenties, mogelijkheden, etc.) enerzijds en (nieuwe) vormen van dagbesteding anderzijds. Op deze manier kan iedereen zoveel mogelijk het werk blijven doen dat het beste bij hem of haar past.

Doen?

Wil je meer weten over dit instrument? Of wil je weten wat je bij kan dragen aan de totstandkoming? Neem dan contact op met Jeroen van Schaik. Bel: 0481-76 90 26 of mail: Jeroen@noxqs.nl

Meer lezen over de afleveringen van Nieuwsuur over dit onderwerp? Kijk dan hier: ‘Dagbesteding in de knel