Onderzoek toont aan: ICT effectief bij zelfmanagement

Onlangs is onderzoekster Annemiek Palmen van het Dr. Leo Kannerhuis gepromoveerd op een onderzoek naar effectieve interventies voor het aanleren en verbeteren van alledaagse praktische vaardigheden van adolescenten en (jong) volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Digitale Coach
In haar proefschrift ‘Behavioral interventions in adolescents and young adults with high-functioning ASD’ worden de resultaten gepresenteerd van een zestal studies op dit gebied. Op basis van een systematische literatuurstudie wordt onder meer de inzet van zelfmanagement procedures, in combinatie met visuele of technologische hulpmiddelen, als veelbelovende procedures beschouwd. In meerdere studies is de inzet van zelfmanagement  in combinatie met hulpmiddelen als onderdeel van de interventie onderzocht. Eén van de studies is volledig gewijd aan de inzet van een digitale coach (op een iPod) als hulpmiddel bij het maken van overgangen (transities) tussen verschillende activiteiten op een dag.

Meer zelfstandig
Het onderzoek vond plaats binnen een dagbehandelingsetting waarbij 4 jongeren met ASS leerden gebruik te maken van een op het individu afgestemde digitale coach. Deze coach was voorzien van een tijdsalarm en aanvullende instructies voor elke te maken overgang. Er werd hierbij gebruik gemaakt van de software ‘Coach to Care’ agendacoach. De resultaten laten zien dat het gebruik van de digitale coach ervoor heeft gezorgd dat cliënten beduidend vaker zelfstandig hun dagelijkse transities uitvoeren dan in de situatie voorafgaand aan de digitale coach. Voor de sociotherapeuten was het effect dat zij minder aanwijzingen hoefden te geven aan deze cliënten.

Digitale hulpmiddelen effectief
De algemene conclusie van dit proefschrift is dat gedragsmatige interventies, waarbij zelfmanagement strategieën worden aangeleerd in combinatie met visuele of digitale hulpmiddelen, effectief zijn. Het draagt bij aan het bevorderen van praktische vaardigheden en deze in stand te houden bij adolescenten en jong volwassenen met hoog-functionerend ASS.

Een exemplaar van dit proefschrift is te verkrijgen via de afdeling Research en Development van het Dr. Leo Kannerhuis door een e-mail te sturen naar t.verbeek@leokannerhuis.nl

Bron: Autismeplein.nl