Sociaal op Stap

Op SociaalOpStap vind je sociale verhalen en stappenplannen. De website is bedoeld voor jongeren met een autisme spectrum stoornis. Maar ook jongeren die om andere redenen moeite hebben met het begrijpen van sociale situaties kunnen de website gebruiken.

De afgelopen drie jaar bleek SociaalOpStap een onverwacht succes. De website werd veel meer bezocht dan verwacht en ook de apps werden veelvuldig gedownload. Wij zijn gevraagd om de bestaande apps te verbeteren en om SociaalOpStap beschikbaar te maken voor meerdere platforms. We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan een goed hulpmiddel voor mensen met autisme.

Voor mensen met autisme, door mensen met autisme.

Meer informatie over SociaalOpStap:  www.sociaalopstap.nl