Een leuker leven met de computer

In het vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs ‘Onderwijs en gezondheidszorg’ is een artikel verschenen van Sanne van der Hagen en Marcel Hurkens: Een leuker leven met de computer.

Het artikel beschrijft de mogelijkheden van de computer voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er ruim aandacht voor de wijze van implementatie van ICT in de zorg, de rol van de medewerkers en de rest van de organisatie.

Theo is online, Henri ook, wie volgt?
Er is mooie eenvoudig te gebruiken software én goede apparatuur, medewerkers zijn steeds deskundiger en toch wil dat nog steeds niet zeggen dat mensen met een verstandelijke beperking ook daadwerkelijk toegang hebben. Veel organisaties hebben nog geen internettoegang voor cliënten. Dat is ook lang niet altijd eenvoudig. Op de oude intramurale locaties  is vaak geen bekabeling aanwezig. Binnen groepswoningen is WIFi vaak niet eenvoudig te realiseren en Mobiel internet is  nog vaak geen optie buiten de stedelijke gebieden. Gelukkig zet de Stichting Theo is Online zich actief in om internetverbindingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland te realiseren.

Naast de ontwikkeling van SupportApps heeft NoXqs ook een implementatietraject ontwikkeld met een heldere visie op hoe ICT een bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van beleidsdoelen en het bevorderen van kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking. Dit betekent niet  “ besteed aan elke randvoorwaarde aandacht” of “hoe meer, hoe beter”; het gaat erom dat visie, deskundigheid, software en technische infrastructuur goed op elkaar aansluiten.  En dan moet het kunnen lukken;  een leuker leven met de computer. Voor Henri en de ongeveer 129.999 andere mensen met een verstandelijke beperking.

[symple_button color=”red” url=”https://www.noxqs.nl/wp-content/uploads/2012/06/Een-leuker-leven-met-de-computer.pdf” title=”Visit Site” target=”blank” border_radius=””]Download: Een leuker leven met de computer[/symple_button]

[symple_button color=”blue” url=”https://www.noxqs.nl/2010/12/leuker/” title=”Visit Site” target=”blank” border_radius=””]Referenties: Een leuker leven met de computer[/symple_button]