Meer zorg voor elkaar

Staatssecretaris van Rijn heeft op 25 april de plannen de Tweede kamer geïnformeerd over de veranderingen in de langdurende zorg.  Nieuw is in de visie van het kabinet: “meer zorg voor elkaar”.  Huidige mantelzorgers zullen niet meteen blij worden van deze oproep;  er wordt door hen immers al ontzettend veel gezorgd en overbelasting is aan de orde van de dag. Er is een grens aan wat we met elkaar van mantelzorgers mogen verwachten.

De oproep “meer zorg voor elkaar” is dan ook met name bestemd voor mensen die nu nog niet of nauwelijks mantelzorg geven.  Mensen die geen hulpbehoevende ouders, een verstandelijk beperkte broer of een dementerende partner hebben.  Mensen die wellicht nog nooit gemantelzorgd hebben. Mensen die niet mantelzorgen uit verplichting of uit betrokkenheid bij een familielid, maar gewoon mensen zoals u en ik.

Hoe krijgt men ons aan het mantelzorgen?  We hebben het immers al berendruk met talloze belangrijke zaken:  werk, kinderen, vakantie, twitter.  Het leven is vol; daar passen geen verplichtingen bij zoals elke dag de steunkousen van mevrouw Jansen aan- of uittrekken.

Aan de andere kant zijn we ook de beroerdsten niet; als we iemand kunnen helpen zonder dat het veel moeite kost en verplichtingen met zich meebrengt, doen we dat natuurlijk graag.  Dat geldt niet alleen voor u en mij; er zijn er veel zoals ons.  We willen best mantelzorgen, als het maar niet teveel tijd vraagt en we baas blijven over onze eigen tijd.  Gaat ons dat lukken?

Natuurlijk lukt dat. Er ligt een enorm mantelzorgpotentieel braak! Tijd voor creatieve ontginningsideeën.

Mail uw ideeën naar info@noxqs.nl

Marcel Hurkens