Grootschalige ICT-projecten in de zorg

Tussen diverse organisaties ontstaan samenwerkingsverbanden voor (grootschalige) ICT-projecten. Ik doe hieronder een poging deze projecten samen te brengen.

Ontbreekt er een project dat je graag toe zou willen voegen? Laat het me weten.

Link4all

Mede onder de druk van de financiering van de zorg is het logisch om de handen in één te slaan, schaalvoordelen te creëren en samen digitale cliënten ICT (verder) te ontwikkelen en zo mogelijk te exploiteren. Link4All ziet toegevoegde waarde in een samenwerkingsverband op het gebied van digitale cliëntcommunicatie, met:

  • Afstemming van verschillende initiatieven
  • Vermenigvuldigen en delen van leer- en ontwikkelervaringen
  • Bouwen aan een landelijke community
  • Een draagvlak om gezamenlijk “in te kopen”

Link 4 all is een initiatief van: Bartimeus en Ookjij
Participanten per mei 2012: Amerpoort, Baalderborggroep, Bartimeus, Pameijer, Middin, Tragelzorg en Visio
Website www.link4all.nl

CL!CKT

Het gevoel hebben ‘erbij horen en ertoe te doen’ is essentieel voor participatie in de samenleving. Binnen Koraal Groep zien we een sterk groeiende groep cliënten die dit nastreeft, maar voor wie dit niet weggelegd lijkt te zijn. Koraal Groep gaat hier verandering in brengen. Koraal Groep ontwikkelt een innovatief ondersteuningsaanbod voor cliënten: CL!CT. Een samenvoeging van ‘cliënt’ en ‘ICT’.

CL!CT is een initiatief van: Koraalgroep
Participanten per maart 2013: Koraalgroep, Prisma & Lunetzorg
Website: Participeren via CL!CT Gastenhof: apps als ondersteuning bij zelfstandig wonen

IntouchTabel

Het gebruik van ICT en internet in de zorg nemen nu snel toe: eHealth, zelfmanagement voor chronisch zieken en Zorg op Afstand winnen aan populariteit. Opmerkelijk is dat in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ICT en internet nog maar zeer beperkt worden ingezet en toegepast. Dat is jammer omdat juist internet een brug kan slaan naar flexibele inzet van ICT, vooral ter ondersteuning van het zorgproces. Dat biedt kansen om zorg letterlijk op afstand te plaatsen, terwijl ondersteuning (dankzij ICT en internet) altijd nabij is! Siza wil in samenwerking met een consortium van zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, met InTouchTabel voorbeelden van (kleinschalige) pilots verder ontwikkelen en uitrollen.

IntouchTabel is een initiatief van: Siza en Focus Cura
Participanten: 9 organisaties waaronder Abrona en Dichterbij
Website: (dit is alles wat er nu bekend is)  

Intouchtabel is afgebroken. Er is een lijst met applicaties voor de zorg vrijgegeven door de VGN, dit project zal verder geen vervolg hebben.