Mediawijsheid in de zorg – de kern

Op deze website gaat het vaak over mediawijsheid in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Je vindt hier websites, apps, informatiemateriaal, onderzoek, ondersteuningsmiddelen en artikelen over dit onderwerp. Tevens kun je workshops volgen met dit thema. In dit blog vertel ik wat volgens mij de kern is als het gaat over mediawijsheid in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Digitale uitsluiting
Onlangs verschenen er twee blogs die voor mij allebei de kern raken als het gaat over mediawijsheid in de zorg. Het eerste blog was van Wouter Wolters over digitale uitsluiting. Hierin laat Wouter helder zien waarom we digitale uitsluiting van mensen met een beperking moeten voorkomen en wat daar voor nodig is. De reactie van Willian Wildeboer hierop scherpt het nog een beetje aan door meer in te gaan op de rol van de begeleider.

Mediawijsheid
Daarna verscheen het blog “mediawijsheid in de zorg” van Sonja Heijkamp. Als mensen met een beperking inderdaad allemaal toegang krijgen en hebben tot het internet is er meer nodig dan alleen een goed gesprek. Heijkamp maakt in haar blog inzichtelijk dat er mediawijsheid nodig is en waarom dat zo belangrijk is in de ondersteuning van mensen met een beperking. En ze raakt de kern met de volgende woorden:

“Samen met het hele team een beleid maken dat aansluit bij de begeleidingsstijl die gehanteerd wordt op de werkvloer om op die manier als team de zorgvrager weer mediawijs te maken!”

Waar gaat het nu echt om?
Als we willen dat mensen met een verstandelijke beperking optimaal kunnen participeren in de samenleving, moeten we de mogelijkheden aanreiken om toegang te kunnen krijgen tot- en gebruik te kunnen maken van – het internet en alles dat het voor hen te bieden heeft. Maar net zoals op alle andere terreinen, hebben mensen met een verstandelijke beperking ook hier goede ondersteuning nodig die past bij de vragen en behoeften die men heeft. En het is zoals Willian Wildeboer zegt: “De dialoog is de verbindende kracht.” Zorg dat je als organisatie, als medewerker de juiste kennis, vaardigheden en motivatie in huis hebt om enerzijds de dialoog te kunnen voeren en anderzijds te kunnen ondersteunen in de nodige mediawijsheid. Hierdoor ben je als organisatie én als hulpverlener in staat om iemand ook daadwerkelijk de juiste mogelijkheden aan te reiken. Als je daar naar streeft werk je als organisatie aan e-inclusie in de breedste zin van het woord.

Maar hoe dan?

Werken aan e-inclusie en mediawijsheid is complex, maar kan in kleine stapjes. Wil je als organisatie weten waar je moet beginnen, of wil je graag een organisatie-advies om hiermee aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Sanne van der Hagen. Sanne@noxqs.nl 0614362879