Toegang en toegankelijkheid

Informatie over toegankelijkheid van hardware, software en taalgebruik voor mensen met een verstandelijke beperking.

In de nabije toekomst zal het geen toegang hebben tot en niet kunnen omgaan met informatie- en communicatietechnologie de voornaamste reden van (maatschappelijke) uitsluiting vormen, belangrijker dan het al of niet hebben van werk, de hoogte van je inkomen of de kleur van je huid. (LINC – SPK, 2009)

Voor mensen met een verstandelijke beperking is toegang tot een computer met internetverbinding niet vanzelfsprekend. De reden hiervoor kunnen divers zijn. Men kan geen toegang krijgen omdat er te weinig financiële middelen tot zijn of haar beschikking staan. Men kan een fysieke beperking hebben waardoor aanpassingen nodig zijn. Men kan een verstandelijke beperking hebben wat toegang bemoeilijkt of men is afhankelijk van anderen voor toegang. Deze  ‘anderen’ (begeleiders/ouders/etc.)  moeten dan over de mogelijkheden beschikken zelf toegang te krijgen én hun cliënt/kind te begeleiden naar toegang. En met toegang zijn we er nog niet. Als men niet over de mogelijkheden beschikt om om te gaan met de technologie heb je niets aan een internetverbinding.

De mogelijkheden om gebruik te maken van ICT zijn divers. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen cursussen volgen, maar kunnen ook gebruik maken van aangepast materiaal. Daarnaast kunnen aanbieders hun websites en materialen ook toegankelijker maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Als de toegang  naar het internet – om wat voor reden dan ook – niet vanzelfsprekend  is, kan de zoektocht naar de juiste weg ingewikkeld zijn. Vragen als: Kan hij/zij dat wel? Waar vind ik een geschikt hulpmiddel? Ik weet zelf niet hoe het moet, hoe kan ik hem/haar dan goed ondersteunen? Wat is aangepaste software? Hoe maak ik mijn eigen website toegankelijk? Zijn vragen die door veel mensen gesteld worden, maar er zijn weinig mensen die de antwoorden hebben. Hier een overzicht van websites waar gezocht kan worden naar hulpmiddelen, software, toegankelijke sites, aangepaste sites (speciaal voor de doelgroep), toegankelijkheidseisen voor een website en organisaties die zich inzetten voor toegankelijk taalgebruik.

Waar vind ik…

Hulpmiddelen (hardwaren en software)

Modemadvies: Adviesbureau voor computerhulpmiddelen en communicatiemiddelen. Je kunt zoeken op de site, maar ze geven ook persoonlijk advies. Voor een klapper met hulpmiddelen op de werkvloer kun je ook de map ‘eenvoudig aangepast’ aanschaffen.
Dit is een map met meer dan 125 bladen met ICT-aanpassingen.  Duidelijk en overzichtelijk beschreven met veel gebruikerstips. Geactualiseerde fisches zijn gratis te dowloaden.
Vindeenhulpmiddel: Overzicht van ict-oplossingen voor mensen met een beperking. Handige zoekmogelijkheden op de site
http://www.ictwijs.eu/ Zoekmachine om te zoeken naar hulpmiddelen. Zowel voor het dagelijks leven als ICT-aanpassingen
http://www.handicapenwerk.nl/ Zoeken naar technologische hulpmiddelen voor op de werkplek. Uitgebreide zoekmachine
http://www.ictenhandicap.nl/ Advies- en trainingsbureau met als hoofddoel het ondersteunen van mensen met een functiebeperking bij de inzet van ict, in relatie tot die beperking.
Op de hoogte blijven? Hier vind je een heleboel updates van nieuwe hulpmiddelen die op de markt verschijnen.

Informatie over toegankelijkheid van websites
http://www.accessibility.nl/
Stichting Accessibility is expertisecentrum op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid van ICT. Op deze site vindt u informatie over richtlijnen, achtergronden, artikelen, tools en meer.
http://www.drempelvrij.nl/waarmerk
De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft als doelstelling de toegankelijkheid van Nederlandse websites te bevorderen voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren. Hiervoor is een transparante regeling met logo’s en heldere normen opgezet die door de Stichting beheerd wordt.
http://www.anysurfer.be/nl/
AnySurfer is een kwaliteitslabel uit België voor websites die voor iedereen toegankelijk zijn — ook voor mensen met een beperking.
http://www.w3c.nl/
Het World Wide Web Consortium. In het leven geroepen om één standaard te maken met webrichtlijnen. Ze hebben onder andere de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ontwikkeld. Speciaal voor mensen met een functiebeperking.

Onderzoek naar behoeftes van mensen met een verstandelijke beperking als het gaat om toegankelijkheid van websites.
http://www.k-point.be/internet_inclusief
K-point – onderzoek naar internetgebruik door mensen met een verstandelijke beperking. De resultaten van het onderzoek leidden tot twee sets van richtlijnen: 20 tips voor de Inclusieve Websitebouwer en 20 tips voor de Inclusieve Websitegids. Naast tips voor lay-out en navigatie zijn er ook tips voor inhoud, zoekresultaten en invulformulieren.

Informatie over toegankelijk (eenvoudig) taalgebruik
www.stichtingmakkelijklezen.nl/ Stichting Makkelijk Lezen zet zich in voor mensen met leesproblemen. Zeer toegankelijke website!
www.eenvoudigcommuniceren.nl/  Informatie over makkelijk te lezen boeken en kranten. Zeer toegankelijke site!
www.bureautaal.nl/   Organisatie gespecialiseerd in eenvoudig Nederlands. Verzorgt cursussen, opleiding, herschrijven van teksten en advies.
www.wablieft.be/  organisatie met herschrijfdienst voor eenvoudig taalgebruik. Brengt ook een krant uit met eenvoudig taalgebruik
www.lezenenschrijven.nl/ Stichting Lezen en schrijven zet zich in voor de laaggeletterde Nederlander. Site is echter zelf niet goed toegankelijk voor iemand die laaggeletterd is.
www.buro-opaal.nl Buro Opaal maakt ingewikkelde teksten gemakkelijker te lezen voor mensen met een verstandelijke beperking. Buro Opaal ondersteunt mensen met een beperking om keuzes te maken en mee te praten.

Aangepaste sites

Noxqs heeft een overzicht van websites en apps die geschikt zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

www.doedat.nl
Een startpagina voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier staan allerlei links met websites over/voor mensen met een beperking overzichtelijk bij elkaar. Dit is echt een aanrader!

Overzicht met websites die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking en hiervoor het waarmerk drempelvrij hebben ontvangen.
www.drempelvrij.nl/register#register1
www.drempelvrij.nl/register#register2 (register met websites die bijna drempelvrij zijn)

Hulpmiddelen bij mediaopvoeding

YourSafetyNet: Hulp bij internetgebruik. OudersOnline adviseert ouders bij hun mediaopvoeding: Mediaopvoeding is praten, praten en nog eens praten. Maar soms helpt dat niet, of geeft het alsmaar ruzie. Voor dat soort gevallen adviseren we het programma YourSafetynet.
TijdMaAdje: Eenzelfde soort hulpmiddel, maar nu speciaal afgestemd op de doelgroep. Het programma TijdMaAdje maakt gebruik van pictogrammen afkomstig van en ontwikkeld door Sclera vzw. Op de website wordt geen aandacht gegeven aan het belang van een goede mediaopvoeding voor deze doelgroep. Dit is wél van groot belang.