Beeldvormingscampagne Autisme Ten Top

Investeren in het talent van mensen met (een vorm van) autisme loont!

Autisme Ten Top is een netwerk voor en rond hoger opgeleiden met een vorm van autisme. Met als missie:

” de verbetering van de positie van hoger opgeleide mensen met een vorm van autisme op de arbeidsmarkt en een verbetering van de integratie in de huidige maatschappij van genoemde doelgroep.”

Ook wij ervaren bij Noxqs dat er bij werkgevers nog veel onbekend is over autisme. En als er wat bekend is, gaan werkgevers vaak uit van het stereotype beeld dat er van autisme bestaat. We onderschrijven het initiatief van Autisme Ten Top om te werken aan de beeldvorming rond autisme.

Op 26 janurai 2012 organiseert Autisme Ten Top een werkgeversbijeenkomst met een netwerkborrel voor werkzoekenden met een vorm van autisme. Noxqs zal tijdens deze borrel aanwezig zijn. Meer gegevens over de netwerkborrel

Meer over Autisme Ten Top? Lees hoofdstuk 20 uit het boek Autipower!