Veilig internet als een pijnloze bevalling

Of, waarom keukenmessen nuttig én gevaarlijk zijn

Afgelopen woensdag zaten we bij elkaar met een grote groep mensen om te praten over ethiek, internet en mensen met een verstandelijke beperking. Een zinvolle bijeenkomst waar we – naar mijn mening – de discussie dicht naar de kern van de zaak konden brengen.

En toch was ik verbaasd. Veel van de mensen die er aanwezig waren ken ik. Allemaal ‘believers’, wel of geen toegang tot het internet was geen onderwerp meer voor discussie. De vraag hoe die toegang verleend moest worden nog wel. Veel vragen ook over veiligheid en de scheiding privé/werk. De vragen verbaasden me niet, maar wel dat alle vragen werden afgezet tegen de risico’s en niet tegen de mogelijkheden.

De discussie deed me soms denken aan  een groepje meisjes van 18 die praten over het krijgen van kinderen: “Ik wil geen kinderen hoor! Weet je wel hoeveel pijn zo’n bevalling doet?! Ik zag laatst nog een vrouw op tv en die was voor de rest van haar leven incontinent. Echt, ik wil géén kinderen.” Of een groepje jongens: “Ik ga mijn rijbewijs niet halen hoor! Straks krijg ik een ongeluk!”

En terwijl ik dit opschrijf denk ik: Nee, nee, misschien leken we wel meer op de ouders die zeggen: “Mijn dochter mag wel zwanger worden, maar alleen als ik weet hoe ik haar een pijnloze, veilige bevalling kan bezorgen, met daarna een heel leuk, lief & rustig kind.” En dat rijbewijs…

Als we internetgebruik afzetten tegen de risico’s, slaan we de plank volgens mij helemaal mis. Denk nog maar eens aan dat rijbewijs. Of aan die zwangerschap. En lees dan de verhalen van Coen, van Franka en van Henry. (Doe dat! lees deze verhalen) en zie dan onder ogen dat wij ervoor moeten zorgen dat we die houding uit gaan stralen, dat we inzien hoe FANTASTISCH de mogelijkheden van het internet zijn voor deze doelgroep. En dat we met z’n allen ook in die richting gaan bewegen.

Lees ook eens het rapport van EU Kids Online. een grootschalig Europees onderzoek onder kinderen in Europa over hun online gedrag en de kansen & risico’s die daarmee gepaard gaan. Er zijn risico’s, die mogen we niet ontkennen. Zoals Peter Nikken zei in de discussie op twitter: “Media zijn net als keukenmessen. Bij goed gebruik nuttig; bij slecht gebruik gevaarlijk” We hebben te maken met een groep mensen die extra kwetsbaar is, maar we hebben ook te maken met een groep mensen voor wie de voordelen van toegang tot het internet vele malen groter zijn, dan de voordelen die wij er zelf van hebben.

“Efforts to increase opportunities may also increase risks, while efforts to reduce risks may restrict children’s opportunities. A careful balancing act, which recognises children’s online experiences “in the round”, is vital.”
EU Kids Online