Autipower!

Boek over succesvol leven en werken met een vorm van autisme.

Ik werk hier nog maar twee weken als ik het boek Autipower! onder mijn neus krijg. Of ik er iets leuks over wilde schrijven voor op de website. Natuurlijk wil ik dat. En omdat ik nog niet zo ingevoerd ben in de wereld van autisme leek het me een mooie gelegenheid om er eens wat meer over te weten te komen.

Al na het eerste hoofdstuk was ik volledig verkocht. Het boek doet op bijzondere wijze recht aan mensen met autisme. Maar geeft ook inzicht in hoe we mensen in het algemeen zouden kunnen benaderen. Het gaat namelijk om het individu, om de persoon, niet om het labeltje dat deze persoon aan zijn rugzak heeft hangen. En je kunt – volgens mij – alleen maar over individualiteit schrijven door verhalen te schrijven. Geen lijstjes met kenmerken of methodieken, maar echte verhalen.

Mensen met autisme laten zich niet indelen. Ook niet met een labeltje ‘autisme’. Een zin die in diverse hoofdstukken terug komt is ‘mensen met autisme zijn echt’. Ze vragen van je dat je ze ook zo benadert, niet vanuit een handleiding of een methode, maar als mens, als individu met een eigen manier van denken en doen. En dat vraagt volgens Theo Peeters om creativiteit, zowel van ouders als van professionals. “Het is jammer dat men de gemakkelijkste weg zoekt van methodes en handboeken”. In verschillende hoofdstukken komt naar voren dat het belangrijk is mensen met autisme te leren kennen, te leren begrijpen hoe ze denken en erachter komen welke passie  en welke kwaliteiten ze hebben. En dat geldt voor ieder individu.

Herman Jansen en Betty Rombout hebben die boodschap dan ook goed begrepen. Ze hebben op persoonlijke wijze de verhalen opgeschreven van allemaal individuen. Lees het! Ervaar het en laat je ogen openen door de 23 mooie verhalen van nog veel meer mensen.

In Autipower is hoofdstuk 13 ‘op zoek naar succes’ gewijd aan Noxqs. 

Autipower is hier te koop