Samen in gesprek over Kwaliteit van bestaan

Een ondersteuningsplan kunnen opstellen samen met je begeleider. Dat is het uitgangspunt van het ‘Enquête kwaliteit van bestaan’. Het is een eenvoudig, visueel instrument om in gesprek te komen over de aandachtspunten in de ondersteuning waar iemand behoefte aan heeft. ‘Enquête kwaliteit van bestaan’ geeft handvatten om een ondersteuningsplan op te stellen op basis van het kwaliteit van bestaan paradigma. (Shalock & Verdugo)

‘Enquête kwaliteit van bestaan’ biedt cliënten een kader om samen met hun netwerk over alle domeinen van kwaliteit van bestaan te praten. Nadat je de vragen hebt doorgelopen wordt visueel gemaakt waar de antwoorden afwijken van het gemiddelde. Op basis van deze uitslag kun je samen in gesprek.

Het is mogelijk om de Enquête niet alleen door een cliënt in te laten vullen, maar ook door familie, mantelzorger, begeleider, etc. Het is dan mogelijk om de verschillen tussen de antwoorden ook te bekijken. Dit geeft inzicht in de verschillende meningen/observaties van alle betrokkenen rondom een cliënt.

Doordat het instrument visueel is én met spraak ondersteund wordt is het voor sommige cliënten ook mogelijk de enquête zelfstandig in te vullen. En omdat hij online is kan iedereen hem invullen op de plek die het beste past.

Momenteel is de ‘Enquête kwaliteit van bestaan’ een bètaversie. We zijn op zoek naar een vijftal organisaties die elk €1000,- bij willen dragen om van de bètaversie een goed werkend programma te maken. Iedere deelnemende organisatie kan daarna de enquête gratis gebruiken.

Wil je meer weten of de Enquête Kaliteit van bestaan gratis uitproberen? Stuur een mail naar sanne@noxqs.nl