Multimedia

Dagbesteding en cliëntcommunicatie in één. Multimedia is een format waarbij dagbesteding en cliëntcommunicatie op bijzondere wijze gecombineerd worden. Als dagcentrum biedt het medewerkers de mogelijkheid werk te doen dat vertrekt vanuit hun passie, waarin ze leren en zich ontwikkelen.

Het productieproces is in oneindig veel functies op te splitsen. Voor iedere functie worden andere cognitieve en motorische vaardigheden gevraagd. Hierdoor kan iedereen datgene doen wat het beste bij zijn of haar interesses en mogelijkheden aansluit. Dit zorgt voor veel energie en levendigheid binnen de organisatie.

Multimedia is ook een manier om de cliëntcommunicatie precies op maat vorm te geven (voor en door de doelgroep). Op deze manier wordt de informatie afgestemd op iedere doelgroep die uw organisatie bediend. De wijze waarop de communicatie wordt vorm gegeven zorgt ervoor dat deze ook echt gezien wordt. Tevens is het toegankelijk en hanteerbaar voor degene waar het voor bedoeld is.

Multimedia voor en door mensen met een beperking

Multimedia zorgt ervoor dat je als organisatie mee gaat met de ontwikkelingen van de maatschappij. En in deze beweging neem je ook je cliënten en medewerkers mee.

In 2008 werd de eerste multimediawerkplaatsen opgericht bij Stichting De Driestroom. Inmiddels zijn er ook werkplaatsen in Breda, Roosendaal en Nieuwegein. Aan nieuwe werkplaatsen in Tilburg, Gennep en Roermond wordt inmiddels gewerkt.

Wil je een multimediawerkplaats opzetten binnen jouw organisatie? Wij zorgen voor advies en volledige implementatie.
Ben je geïnteresseerd in deelname? Kijk dan hier.

Een voorbeeld van een filmpje dat gemaakt is op een van de werkplaatsen